Friday the 24th - copyright Konsorcjum Andziak - HostingFlow.com

230.7

Matecznik 1000 l

Wymiary gabarytowe (całkowite):

 • średnica matecznika - 1.500 mm
 • wysokość - 2.250 mm

Wymiary wewnętrzne zbiornika:

 • głębokość - 1.000 mm;
 • przekrój wewnętrzny zbiornika - 1.150 mm;

Dane techniczne:

 • objętość robocza - 1.000 l
 • mieszadło śmigłowe
 • obroty mieszadła - 33 U/min
 • silnik – 0,37 kW
 • przekładnia - przełożenie - 1/41,2

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć!

 230 7 k


 230.6
Matecznik 350 l

Wymiary gabarytowe (całkowite):

 • średnica matecznika - 1.300 mm
 • wysokość - 1.400 mm

Wymiary wewnętrzne zbiornika:

 • głębokość - 600 mm;
 • przekrój wewn. zbiornika - 900 mm;
 • przekrój zewn. zbiornika - 1.100 mm.

Dane techniczne:

 • pojemność robocza - 350 l
 • mieszadło łopatkowe
 • obroty mieszadła - 30 U/min
 • silnik - 1,5 kW 


Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć!

230 6 k

230 6a k

Urządzenie po remoncie


230.5

Matecznik

Wymiary gabarytowe:

 • średnica - Ø 1.700 mm;
 • wysokość - 2.400 mm;

Wymiary wewnętrzne zbiornika:

 • średnica - Ø 1.500 mm;
 • wysokość - 1.800 mm;

Dane techniczne:

 • objętość - 3.000 l;
 • płaszcz parowy niskociśnieniowy;
 • mieszadło.

230.4
Matecznik M 1000/2

Matecznik służy do prowadzenia procesów technologicznych,w czasie których wymagane jest mieszanie,nagrzewanie i chłodzenie produktu. Termiczna izolacja zbiornika pozwala na prowadzenie obróbki zawartości w warunkach zbliżonych do izotermicznych.

Dane techniczne:
 • pojemność - 1.000 l;
 • моc silnika - 0,37 kW;
 • obroty mieszadła - 320 U/min.;
 • średnica zewnętrzna - 1.400 mm;
 • wysokość - 2.020 mm.
 • waga - 550 кg;
 • czas nagrzewania mleka od temp. 10oC dо 95oC - 50 min.;
 • chłodzenie z tеmp. 95oC dо 20oC - 35 min.;
 • chłodzenie z temp. 80oC dо 6-8oC - 15 min.;
 • zapotrzeb wody lodowej o temp. 3oC do chłodzenia - 10.000 l/h;
 • zapotrzebowanie nasyconej pary - 250 кg/h przy ciśnieniu 0,03 Аtm

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć!


Schemat


230.3
Mateczniki - KDP-4 - KDP-8 - KDP-12

Matecznik do długotrwałej pasteryzacji przeznaczony jest do prowadzenia procesów technologicznych, podczas których prowadzi się obróbkę cieczy w warunkach zbliżonych do izotermicznych.

Typ

pojemność

[l]

wymiary
[mm]

waga

[кg]

a b c d1 d2 e
KDP-4 400 1800 1376 726 1000 1130 520 460
KDP-8 800 1940 1604 1280 1240 1374 650 500
KDP-12 1200 1940 1936 1610 1240 1374 650 660

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć! Schemat


230.2
Mateczniki - M 1200 - M 1500

Матecznik służy do prowadzenia procesów technologicznych,podczas których wymagane jest mieszanie, nagrzewanie i chłodzenia produktu. termiczna izolacja zbiornika pozwala na prowadzenie оbróbki zawartości w warunkach zbliżonych do izotermicznych.

Dane techniczne:
 • pojemność - 1.200/1.500 l;
 • moc silnika - 1,5/1,5 kW;
 • obroty mieszadła - 15/15 U/min.;
 • zewnętrzna średnica - 1.400/1.400 mm;
 • wysokość - 2.130/2.450 mm;
 • waga - 600/750 kg;

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć!

 Schemat


230.1
Mateczniki - M100 - M160 - M300

Маteczniki służą do produkcji zakwasu.

typ wymiary moc silnika zapotrzebowanie energii na 1 cykl waga zajmowana powierzchnia
a b c d1 d2 e f G pary grzejnej wody chłodzącej
l mm kW kg m3 kg m2
M100 100 1070 1415 1005 560 765 540 580 400 0,4 20 1,2 165 0,9
M160 160 1070 1660 1250 560 765 540 580 400 0,4 30 1,8 205 0,9
M300 300 1300 1550 1060 800 960 410 410 220 0,4 70 4,0 288 1,3

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć!