Saturday the 22nd - copyright Konsorcjum Andziak - HostingFlow.com

233.1

Wywrotnica skrzynio-palet

Wymiary gabarytowe:

 • długość - 2.250 mm;
 • szerokość - 2.300 mm;
 • wysokość - 2.100 mm.

Wymiary wewnętrzne:

 • długość - 1.300 mm;
 • szerokość- 2.060 mm;
 • wysokość - 1.050 mm.

233 1a k

233 1 k

Zdjecia urządzenia w trakcie remontu

232.1 (126.1)
Zamknięte stacje mycia CIP (Cleaning in Place)

 Oferujemy, na zamówienie klienta, wg indywidualnego zapotrzebowania Zakładu Przetwórczego różnego rodzaju stacje mycia CIP.

Zastosowanie CIP poprawia jakość zgodnie z obowiązującymi standardami Unii Europejskiej, a ponadto obniża koszty wynikające z zastosowania czynnika ludzkiego, stosowanych środków myjących, itp.

Rodzaje proponowanych przez nas stacji mycia zamkniętego (CIP):

 • Stacje mycia ręczne;
 • Stacje mycia półautomatyczne;
 • Stacje mycia w pełni automatyczne;

Wśród wyżej wymienionych:

 • Stacje jedno- i wielotorowe;
 • Stacje jedno- i dwufazowe;

Proponowane stacje mycia sterowane są specjalistycznie przygotowanym oprogramowaniem (uwzględniającym indywidualne potrzeby klienta) i wykorzystują nową automatykę renomowanych firm wg życzenia klienta.

Wzmiankowane stacje mycia CIP znajdują doskonałe zastosowanie, obniżając koszty eksploatacji urządzeń w zakładach przetwórstwa mięsnego, owocowo-warzywnego, mleczarniach oraz innych zakładach, gdzie niezbędnym jest mycie urządzeń i sieci przesyłowych.

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA SYSTEMU MYCIA:

Podstawowa stacja mycia w systemie CIP (Cleaning in Place) składa się ze zbiorników środków myjących (ług i kwas), zbiornika wody oraz dodatkowo może być wyposażona w zbiornik wody wtórnej. W skład stacji wchodzą również pompy, zawory, wymienniki ciepła - ich ilość zależna jest od ilości torów mycia zastosowanych w danej stacji.
Każdy zbiornik wyposażony jest w czujniki temperatury i sensory poziomu.
Sterowanie procesem mycia może odbywać się ręcznie, półautomatycznie lub automatycznie.

Stacja mycia jest podłączona z obiektami przeznaczonymi do mycia rurociągami tak, aby pracować w obiegu zamkniętym. Jeżeli na jednym rurociągu obiegowym znajdzie się wiele obiektów przeznaczonych do mycia, to droga mycia będzie utworzona ręcznie poprzez odpowiednie panele przełączające, ale przebieg mycia będzie nadzorowany automatycznie odpowiednim programem przy pomocy czujników zbliżeniowych.

Przebieg programu mycia w systemie CIP wygląda (mniej więcej) tak:

 • sprawdzanie prawidłowości połączeń i drogi mycia dla wybranych obiektów;
 • sprawdzanie jakości środków myjących znajdujących się w zbiornikach magazynowych (jeśli środki myjące nie będą gotowe to zostaną automatycznie podgrzane i uzupełnione odpowiednim koncentratem do odpowiedniego stężenia;
 • przebieg programu mycia odbywa się w sposób automatyczny;
 • długość poszczególnych kroków mycia będzie ustalona w programie;
 • zmiana mediów myjących następuje automatycznie wraz z rozdziałem mediów myjących.
231.2
Urządzenie destylacyjne do produkcji koniaku, winiaku, brandy model C27 CADALPE

Dane dotyczące instalacji destylacyjnej:

1. Zespół składa się z:

 • Destylatora (aparat odprowadzający alkohol - A) wykonanego ze stali nierdzewnej i miedzi o pojemności roboczej 8-10 hl, wyposażony w wolnoobrotowe mieszadło napędzane motoreduktorem o mocy 1,5 HP. Posiada właz do załadunku produktu, zawór motylkowy do rozładunku produktu, szklany wziernik na górze i na talerzowaniu, podłączenia dla sond, płaszcz do ogrzewania parą, podłączenie doprowadzenia pary, podłączenie do napowietrzania z odpowiednim urządzeniem opróżniającym, miernik ciśnienia, podłączenie do rozładunku kondensatu kompletne z urządzeniem rozładunkowym. Destylator ma miedzianą kopułę z wziernikiem, i jest wyposażone w zewnętrzny cyklon separujący wykonany ze stali nierdzewnej, który oddziela od pary możliwe spienienia, posiada także kulę natryskową do mycia. Ponadto jest wyposażony w: żeliwny zawór regulacyjny pary, dwie sondy PT 100 do pomiaru temperatury.
 • Urządzenie (Filtr do substancji neutralnych - B) do absorpcji mogących wystąpić dwutlenków siarki , które mogą pojawić się w oparach alkoholowych; jest to miedziany cylindryczny zbiornik mający flanszowe zakończenia pasujące do bezwładnego materiału i wyposażone w 2 wzierniki, miedziane rury z trójdrożnym zaworem do odprowadzenia oparów alkoholowych oraz zawór odcinający.
 • Miedziana kolumna wzbogacająca (Kolumna destylacyjna - C z kondensatorem przepływu - D) z ośmioma płytami, wykonana z miedzi z nierdzewnym bojlerem i zwrotnicą kondensatu na górze. Wyposażona w 2 wzierniki (jeden umieszczony na ósmej płycie, podczas gdy drugi jest umieszczony między drugą i trzecią płytą), podłączenia sond temperatury, przepływomierz pokazujący ilość wody przepływającej do kondensera, zawór kulowy regulujący kondensat wodny, pompa obiegu kondensatu wodnego, system ogrzewania umieszczony na dole kolumny z zaworem sterowanym manualnie i urządzeniem rozładowczym. Każda płyta wyposażona jest w zawór rozładunkowy podłączony do rozdzielacza, które mogą być używane do rozdzielania płyt i do mycia kolumny.
 • Kolumna pionowa z różnymi podłączeniami składa się z:

-    Kondensera oparów alkoholowych (Kondensator pary alkoholu - E): miedziana wężownica wymiany ciepła mająca odpowiedni przekrój i powierzchnię umieszczona w nierdzewnym cylindrycznym zbiorniku z flanszowymi końcami i podłączeniem sondy.

-   Wychładzacza (Chłodnica destylatu – F): jest to miedziana wężownica wymiany ciepła mająca odpowiedni przekrój i powierzchnię umieszczona w nierdzewnym cylindrycznym zbiorniku z flanszowymi końcami i podłączeniem sondy, umieszczony pod kondenserem.
-   Przepływomierz i elektrozawór ON-OFF: do zatrzymywania wody potrzebnej dla wychładzacza i kondensera.
-   Zbiornik do gromadzenia wiodących (głównych) porcji (Zbiornik frakcji głowicy – G): o kształcie cylindrycznym, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony we wziernik, elektrozawór odcinający i rozładowujący głowice, szklany zbiornik do odcinania głowic przy pomocy kontrolki volumerycznej, tworzący konstrukcyjny element kolumny umieszczony pod wychładzaczem. Zbiornik ma za zadanie odbieranie z kondensera głównych porcji, które zamierza się wyciągnąć.
-   Zbiornik do gromadzenia porcji końcowych (Zbiornik frakcji końcowych – H): o kształcie cylindrycznym, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony we wziernik, elektrozawór odcinający porcje końcowe, fotokomórkę odcinającą końcówki poprzez kontrolę zawartości alkoholu, tworzy konstrukcyjny element kolumny i umieszczony jest  pod głównym zbiornikiem do gromadzenia. Zbiornik ten w zamierzeniu przeznaczony jest do porcji końcowych, które postanawiamy oddzielić  od „dobrego smaku”.

2. Dane techniczne:

 • Ilość surowca traktowanego w trakcie 1 cyklu – 1.000 l;
 • Długość trwania cyklu – od 2,5 do 4,5 h (zależy od składu i fizycznych charakterystyk surowca);
 • Maksymalny udział ciał stałych w destylowanej cieczy – 50%;
 • Maksymalna zalecana zawartość alkoholu w destylowanym surowcu – 10/12%;
 • Maksymalne ciśnienie pary – 0,5 bar;
 • Ciśnienie robocze pary – 0,2/0,5 bar;
 • Dopuszczalne ciśnienie przy rozładunku kondensatu – 0 bar;
 • Zużycie pary podczas fazy podgrzewania – 120/140 kg/h;
 • Czas uzyskania temperatury w fazie podgrzewania od 20 do 930C – 0,45/1 h;
 • Zużycie pary podczas fazy destylacji – 50/80 kg/h;
 • Czas trwania fazy destylacji – 1,5/3 h;
 • Zużycie wody chłodzącej (temp. 150C) na jeden cykl – 2.000/3.500 l;
 • Maksymalny momentalny przepływ wody chłodzącej – 2.000 l/h;
 • Zalecane ciśnienie wody chłodzącej – 0,5 bar;
 • Temperatura wody opuszczającej kondensery – 60/700C;
 • Zużycie wody do mycia na jeden cykl – 80/150 l;
 • Momentalny przepływ wody do mycia – 7.000 l/h;
 • Ciśnienie wody do mycia – 2/3 bar;
 • Wsad węglanu wapnia do filtra reaktora – 70 kg;
 • Moc zainstalowana – 2 kW;
 • Zabezpieczenie części elektrycznych – IP 55;
 • Ciśnienie akustyczne w odległości 1 m – 68 dBA +/-2;
 • Ilość destylatu o zawartości alkoholu 75% przy jednym cyklu – 30/160 l;
 • Ilość przerobionego surowca o temperaturze 1000C do rozładunku z destylatora w każdym cyklu – 750/880 l;
 • Ostatni użytkownik osiągał wydajność przy winie o zawartości 12% alkoholu - 85 l/h produktu o zawartości 95% alkoholu.

3. Skład instalacji (patrz schemat A):

 • A - Aparat odprowadzający alkohol;
 • B - Filtr do substancji neutralnych;
 • C - Kolumna destylacyjna;
 • D - Kondensator przepływu;
 • E - Kondensator pary alkoholu;
 • F - Chłodnica destylatu;
 • G - Zbiornik frakcji głowicy;
 • H - Zbiornik frakcji końcowych;
 • I - Chłodnica;
 • L - Tablica sterująca z termometrami.

231 2a k

Schemat A

231 2b k

Opis schematu A

231 2 k

Zdjęcia zespołu destylacji po demontażu


231.1
Kolumny Destylacyjne Typ SK 1769 do produkcji destylatu spirytusowego wraz z propagatorownią drożdży

Kolumny destylacyjne służą do otrzymywania destylatu spirytusowego z różnych rodzajów sfermentowanych surowców takich jak: przecier śliwkowy, brzeczka ziemniaczana i zbożowa, oraz innych surowców użytych do fermentacji na alkohol. Wydajność 1 kolumny w ciągu 1h - 3.300 kg zacieru owocowego lub zbożowego, co daje około 80 t zacieru / 24 h. Fermentacja zacieru przy 8 - 9 % alkoholu. Destylację przy zacierze owocowym prowadzi się do 65 - 75 % alkoholu, przy zacierze zbożowym 90 - 91 % alkoholu.
- ilość półek po stronie zacierowej - 20 szt.
- ilość półek po stronie spirytusowej - 16 szt.
- kolumny destylacyjne w całości wykonane z miedzi
- zbiorniki drożdżowni wykonane ze stali kwasoodpornej

Kolumny Destylacyjne Typ SK 1769 - zdjęcie urządzenia zamontowanego w zakładzie

230.9

Matecznik 200 l

Wymiary gabarytowe:

 • Średnica - Ø 1.200 mm;
 • Wysokość - 1.100 mm.

Dane techniczne:

 • Pojemność - 200 l;
 • Czynnik grzewczy - para wodna lub gorąca woda;
 • Ciśnienie - ok. 1,5 bar.

230 9 k

230 9a k

230 9b k


230.8

Matecznik 100 l

Wymiary gabarytowe:

 • Średnica - Ø 770 mm;
 • Wysokośc całkowita - 1.100 mm.

Wymiary wewnętrzne kotła:

 • Średnica - Ø 580 mm;
 • Głębokość - 420 mm;
 • Pojemność - 100 l.

230 8 k

230 8a k


230.7

Matecznik 1000 l

Wymiary gabarytowe:

 • średnica matecznika - 1.500 mm
 • wysokość - 2.250 mm

Wymiary wewnętrzne zbiornika:

 • głębokość - 1.000 mm;
 • przekrój wewnętrzny zbiornika - 1.150 mm;

Dane techniczne:

 • objętość robocza - 1.000 l
 • mieszadło śmigłowe
 • obroty mieszadła - 33 U/min
 • silnik – 0,37 kW
 • przekładnia - przełożenie - 1/41,2

 230 7 k


 230.6
Matecznik 350 l

Wymiary gabarytowe:

 • średnica matecznika - 1.300 mm
 • wysokość - 1.400 mm

Wymiary wewnętrzne zbiornika:

 • głębokość - 600 mm;
 • przekrój wewn. zbiornika - 900 mm;
 • przekrój zewn. zbiornika - 1.100 mm.

Dane techniczne:

 • pojemność robocza - 350 l
 • mieszadło łopatkowe
 • obroty mieszadła - 30 U/min
 • silnik - 1,5 kW 

 

230 6 k

230 6a k

Urządzenie po remoncie


230.5

Matecznik

Wymiary gabarytowe:

 • średnica - Ø 1.700 mm;
 • wysokość - 2.400 mm;

Wymiary wewnętrzne zbiornika:

 • średnica - Ø 1.500 mm;
 • wysokość - 1.800 mm;

Dane techniczne:

 • objętość - 3.000 l;
 • płaszcz parowy niskociśnieniowy;
 • mieszadło.

230.4
Matecznik M 1000/2

Matecznik służy do prowadzenia procesów technologicznych,w czasie których wymagane jest mieszanie,nagrzewanie i chłodzenie produktu. Termiczna izolacja zbiornika pozwala na prowadzenie obróbki zawartości w warunkach zbliżonych do izotermicznych.

Dane techniczne:
 • pojemność - 1.000 l;
 • моc silnika - 0,37 kW;
 • obroty mieszadła - 320 U/min.;
 • średnica zewnętrzna - 1.400 mm;
 • wysokość - 2.020 mm.
 • waga - 550 кg;
 • czas nagrzewania mleka od temp. 10oC dо 95oC - 50 min.;
 • chłodzenie z tеmp. 95oC dо 20oC - 35 min.;
 • chłodzenie z temp. 80oC dо 6-8oC - 15 min.;
 • zapotrzeb wody lodowej o temp. 3oC do chłodzenia - 10.000 l/h;
 • zapotrzebowanie nasyconej pary - 250 кg/h przy ciśnieniu 0,03 Аtm


Schemat


230.3
Mateczniki - KDP-4 - KDP-8 - KDP-12

Matecznik do długotrwałej pasteryzacji przeznaczony jest do prowadzenia procesów technologicznych, podczas których prowadzi się obróbkę cieczy w warunkach zbliżonych do izotermicznych.

Typ

pojemność

[l]

wymiary
[mm]

waga

[кg]

a b c d1 d2 e
KDP-4 400 1.800 1.376 726 1.000 1.130 520 460
KDP-8 800 1.940 1.604 1.280 1.240 1.374 650 500
KDP-12 1200 1.940 1.936 1610 1.240 1.374 650 660 Schemat


230.2
Mateczniki - M 1200 - M 1500

Матecznik służy do prowadzenia procesów technologicznych,podczas których wymagane jest mieszanie, nagrzewanie i chłodzenia produktu. termiczna izolacja zbiornika pozwala na prowadzenie оbróbki zawartości w warunkach zbliżonych do izotermicznych.

Dane techniczne:
 • pojemność - 1.200/1.500 l;
 • moc silnika - 1,5/1,5 kW;
 • obroty mieszadła - 15/15 U/min.;
 • zewnętrzna średnica - 1.400/1.400 mm;
 • wysokość - 2.130/2.450 mm;
 • waga - 600/750 kg;


 Schemat


230.1
Mateczniki - M100 - M160 - M300

Маteczniki służą do produkcji zakwasu.

typ wymiary moc silnika zapotrzebowanie energii na 1 cykl waga zajmowana powierzchnia
a b c d1 d2 e f G pary grzejnej wody chłodzącej
l mm kW kg m3 kg m2
M100 100 1070 1415 1005 560 765 540 580 400 0,4 20 1,2 165 0,9
M160 160 1070 1660 1250 560 765 540 580 400 0,4 30 1,8 205 0,9
M300 300 1300 1550 1060 800 960 410 410 220 0,4 70 4,0 288 1,3

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć!

229.2 (110.27)

24-stanowiskowa linia (stół) do ręcznego nakładania produktu w puszki (pojemniki) 

Wymiary gabarytowe:

 • Długość – 13.950 mm
 • Szerokość – 1.400 mm
 • Wysokość – 1.850 mm

Stół wyposażony w 4 piętra przenośników:

 • 1. piętro na wysokości od podłoża: 880 mm – 2-rzędowy przenośnik płytkowy (taśma PCV modułowa) do odbioru opakowań wypełnionych produktem. Przenoszenie opakowań o szerokości max. 100 mm i wysokości max. 900 mm. Napęd z płynną regulacją obrotów.
 • 2. piętro na wysokości od podłoża: 1.030 mm – 1-rzędowy przenośnik taśmowy (PU) do podawania pustych opakowań – max. szerokość: 220 mm, max. wysokość: 900 mm (pod przenośnikiem rynna ociekowa na wysokości od posadzki: 970 mm). Piętro to wyposażone jest w stanowisko załadunku opakowań pustych (blacha skośna ześlizgowa o wymiarach:960 mm x 400 mm). Napęd z płynną regulacją obrotów.;
 • 3. piętro na wysokości od podłoża: 1.200 mm - do podawania surowca w tacach (wymiar tacy: 280 x 358 mm) szerokość ścieżki transportowej 330 mm. Tace przenoszone centralnym 1-rzędowym łańcuchem rolkowym o szerokości: 40 mm;. Napęd z płynną regulacją obrotów.
 • 4. piętro na wysokości od podłoża: 1.500 mm – przenośnik odbierający puste tace po rozładunku produktu, szerokość ścieżki transportowej: 330 mm. Tace przenoszone centralnym 1-rzędowym łańcuchem rolkowym o szerokości: 40 mm. Na końcu 4 piętra zamontowana jest natryskowa myjka tac pustych. Wymiary myjki: 975 x 415 x 380 mm; wymiary bramki: 340 x 190 mm. Myjka wyposażona w natryski dolne i boczne.

Pod 4. piętrem zamontowana jest rynna ociekowa na wysokości: 1.400 mm od podłoża.

Stół wyposażony jest w 24 stanowiska robocze na wysokości od podłoża: 880 mm

 • Wymiary blatu roboczego z tworzywa PE:
  • szerokość – 900;
  • głębokość - 435 mm;
 • Każde 2 sąsiadujące stanowiska wyposażone są w ruchomy ażurowy kosz (480 x 320 x 80 mm); do pojemników na odpady.
 • Każde stanowisko posiada prostokątny otwór do zadawania napełnionych opakowań na przenośnik odbierający.
 • Urządzenie wyposażone w 3 wyłączniki awaryjne.
 • Każde stanowisko wyposażone jest w prostokątny uchwyt umożliwiający zamontowanie dodatkowego urządzenia.

110 27 k

110 27a k

110 27b k

Dru Samia Jersey Filip Forsberg Jersey